Byfortætning i Gl. Hasseris – fra 1 til 20 boliger

22-06-2018
Så er byggeriet på Bygaden 28 på vej til at blive udført – Byrådet har godkendt.
Af Palle Bjørnstrup

Trods udtalelser fra rådmand Hans Henrik Henriksen, By- og Landskabsforvaltningen om, at der ikke ville ske yderligere byfortætning i Hasseris, er det nu en kendsgerning, at 26 byrådsmedlemmer stemte for tilladelse til bygeplanerne for ejendommen Bygaden 28 i Gl. Hasseris. Tre byrådsmedlemmer stemte imod. Bl.a. kunne byrådsmedlemmerne Per Clausen og Vibeke Gamst ikke gå ind for byggeri i ejendommens have. Magistraten anbefalede indstillingen, dog kunne rådmand Lasse P. N. Olsen ikke anbefale indstillingen.

I høringsfasen omkring det planlagte byggeri, var der i alt indkommet 17 indsigelser og bemærkninger. Herunder en del indsigelser i forhold til det trafikale, også det forhold, at der overordnet ville blive 20 familier, modsat hidtil en enkelt familie, som ville betyde påvirkning af trafikmængden på Bygaden, samt trafikforhold om selve ejendommen i forhold til naboer.

I forhold til det trafikmæssige blev der taget hensyn til indsigelse om oversigtsforhold ved udkørslen til Bygaden. Der skal sikres fornøden oversigt i form af, at der i forbindelse med byggesagen skal vurderes i hvilket omfang bevaringsværdig beplantning påvirker oversigtsforholdene. Bevaringsværdig beplantning skal dog bevares så vidt muligt.
Så dette ender som en vurderingssag, der skal løses undervejs.
Endelig besluttedes det at flytte et hegn ind, så det er 40 cm fra skel, og at hegnet kan begrønnes med efeu.
Endelig opstår en ny vej rent navnemæssig, nemlig tilkørselsvejen til Bygaden, som Byrådet har besluttet skal hedde Lille Bygaden.

At dette byggeri realiseres, giver begrebet ”ikke yderligere byfortætning i Hasseris” en hul klang. Så det må være vanskeligt for rådmand Hans Henrik Henriksen at læne sig op af dette i fremtiden, det er nok højst sandsynligt, at der ikke er mange, der vil tro ham, hvis han skulle anvende det igen.

Man kan desuden tænke sig til det fremtidige perspektiv i Gl. Hasseris. Der er endnu en del gamle landbrugsejendomme, som det kan være muligt at byfortætte – og med Bygaden 28 in mente bliver det vanskeligt at forestille sig, at der ikke vil ske yderligere fortætning. Vi lever i et demokratisk land, og så er det vel sådan, at må den ene, må den anden også.

Nu bliver det spændende at iagttage projekt Bygaden 28, når det begynder at tage form, og en gang i fremtiden konstatere, hvor godt det passer ind i Gl. Hasseris.


Kommentarer