Borgermøde om Gl. Hasseris Landsby

14-07-2017
Emnet der skal diskuteres er: “Gl. Hasseris Landsby i udvikling og fortætning”.
Af Jens Skovgaard

Landsbyforeningen i Gl. Hasseris inviterer til borgermøde tirsdag den 22. august 2017 kl. 19 - 21 på Hasseris Gymnasium.

 

Formanden for Gl. Hasseris Landsbyforening, Lars Eric Stensbygaard oplyser til hasserisavis.dk, at Rådmand Hans Henrik Henriksen og Stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen har givet tilsagn om at deltage i et borgermøde med emnet ‘Gl. Hasseris Landsby i udvikling og fortætning’.

 

Udover Rådmanden og Stadsarkitekten er der givet tilsagn fra Hasseris Grundejerforening om deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Baggrunden for borgermødet er den seneste tids byggesager i og omkring Gl. Hasseris Landsby, som tilsammen tegner et billede af en udvikling, der bekymrer borgerne i landsbyen. Den seneste sag vedr. Linde’s Gård på Bygaden 28, hvor der blev indsendt 19 høringssvar til den udsendte naboorientering vedr. ombygning af gården til lejligheder vidner om, at beboerne er imod at der fortsat sker en fortætning af området.

 

Den trafikale belastning af den nordlige del af Bygaden, der slynger sig igennem landsbyen er også et problem, som Landsbyforeningen ønsker drøftet med Rådmanden. Ifølge By- og Landskabsforvaltningen indgår Bygaden i den overordnede trafikstruktur, hvorfor det er acceptabelt, at der dagligt kører omkring 3.000 køretøjer gennem landsbyen. Landsbyforeningen er ikke enig i denne opfattelse, idet man ikke finder Bygaden egnet som gennemfartsvej. I øjeblikket er der forbud mod gennemkørsel for køretøjer over 3.500 kg., og der er etableret vejbump. I en kommentar til hasserisavis.dk peger Landsbyforeningen på, at man helst så Bygaden spærret for gennemgående trafik med en bom midt i landsbyen. Alternativt peger man på hastighedsbegrænsning til 40 km/t og ‘mere pågående bump’ og/eller chikaner.

 

Umiddelbart har forvaltningen ingen konkrete planer, men man peger dog på, at der arbejdes på generelle hastighedsbegrænsninger i byzone på 40 km/t, og at dette også vil omfatte Bygaden gennem Gl. Hasseris Landsby.

 

Det bliver interessant at høre, om der kommer mere konkrete initiativer frem på borgermødet den 22. august.Kommentarer


Nina andersen 21. juli 2017 11:58
Hasseris Byenge kun lav bebyggelse = 1 etages rækkehuse,