Borgermøde i Hasseris om Hasseris

21-10-2017
Hasseris Grundejerforening har indbudt til debat torsdag d. 26. Oktober kl. 19.00
Af Palle Bjørnstrup

Mødestedet er Hasseris Gymnasium. hasserisavis.dk har spurgt formanden for Hasseris Grundejerforening Jan Ipland om baggrunden for debatmødet.

 

I bestyrelsen har vi i et stykke tid oplevet forskellige tiltag i vort område, hvor planlægning af nye tiltag i Hasseris og Gl. Hasseris området ikke virker tilstrækkeligt gennemarbejdede inden de iværksættes. Det startede vel med HK-grunden på Hasserisvej, hvor der blev givet tilladelse til at bygge højere og med en højere bebyggelsesprocent end det der var gældende i kommuneplan og lokalplan.

 

Der har været og er stor interesse for at bygge og bo i Hasseris og Gl. Hasseris og vi har i Grundejerforeningen også interesser i, at der fornyes og bygges nyt - der hvor der er plads. Kommunen har faktisk lavet en slags kontrakter med borgerne om, hvad der kan bygges og hvor meget det må fylde i form af kommuneplanen og div. lokalplaner.  Der er bare det ved det, at samme kommune jævnligt laver planerne om uden at det bliver til det bedre.

 

Vi har f.eks. oplevet, at kommunen fremsendte forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Otiumfondens byggeri på Otiumvej. Området der er mere end fuldt udbygget og der var endog hverken plads til friarealer eller det antal p-pladser, som kræves.

Planerne overskred alle planmæssige rammer. Heldigvis fik bl.a. vi og Grundejerforeningerne i Blegdalsparken forpurret disse planer, og byrådet tog dem af dagsordenen.

En anden graverende sag fandt sted i Gl. Hasseris med de såkaldte Skrænthuse. Hasseris Grundejerforening blev ikke hørt, selvom byggeriet krævede en del dispensationer.  Der er egentlig ikke, isoleret set,  noget i vejen med  arkitekturen, bygningerne ligger bare forkert i et område som kommunen har "passet og plejet" nidkært og helt ned i detaljen siden engang i tresserne. Kommunen har, i skikkelse af  byens stadsarkitekt Peder Baltzer-Nielsen, "lagt sig fladt ned" i erkendelse af, at byggeriet er særdeles uheldigt; det har bare ikke ændret noget.

Tværtimod oplevede vi et lokalplanforslag, som muliggjorde 24 rækkehuse med fladt  tag. 24 boliger, hvor kommuneplanen kun gav plads til 6 (seks) boliger. Det blev ændret til skrå tage, efter protest fra bl.a. vores forening. Man kan jo sige, at 18 ekstra boliger fra eller til de 1200, som tilføjes i Hasseris Enge og Sofiendals Enge ikke betyder noget. Men vi undrer os dog noget over, at der bygges så mange boliger i et område, som på diverse højvandskort vil blive ramt af højvande inden for overskuelig tid og som, for at føje spot til spe, vil blive særdeles støjramt af en evt. tredje Limfjordsforbindelse.

I det hele taget er vi bekymrede for infrastrukturen i Hasseris, som jo ikke ændres på trods af en massiv bymæssig udvikling. Vi er mere end forbavsede over, at der hverken er taget stilling til veje, daginstitutioner, skoler eller anden infrastruktur i den forbindelse.

 

Med hensyn til den tredje Limfjordsforbindelse der kunne vi tænke os, at få at vide om den lægges længere ud vestpå, af hensyn til de boligområder kommunen har planlagt for eller.......?

 

Nu er der jo snart valg og derfor synes vi, at det er nu der skal tages en debat med repræsentanter for partierne om fremtidens Hasseris.            

Nogle af vores hovedoverskrifter er:  ”Hvordan ser den fremtidige byudvikling i Hasseris og Aalborg ud? Kan borgerne stole på den kommunale planlægning, når kommuneplanen løbende ændres og nye lokalplaner vedtages for enkelte grunde og byggeprojekter ? Aalborg by skal fortættes – gælder det også for Hasseris ?” Jeg er sikker på, at borgerne har mange flere spørgsmål til kandidaterne.

 

Vi er så heldige, at følgende kandidater har sagt ja til at deltage:

Rådmand Hans Henrik Henriksen, Socialdemokratiet(A), Byrådskandidat Kjeld Elimar, Venstre (V), Byrådsmedlem Jørgen Hein, Radikale Venstre(B), Byrådskandidat Susanne Flydtkjær, Enhedslisten(Ø), Rådmand Thomas Krarup, Det Konservative Folkeparti(C), Byrådskandidat Frederik Andreas Hentze, Dansk Folkeparti(O), Byrådsmedlem Jens Toft-Nielsen, Socialistisk Folkeparti(F) og Byrådskandidat Henrik Viholm, Liberal Alliance(I).

Af de 8 er de 4 nuværende byrådsmedlemmer, så der er lejlighed til, at vi kan høre om fremtiden for Hasseris m.m. fra både nuværende og kommende byrådsmedlemmer.

 

Vi har allieret os med Jørgen Pyndt som ordstyrer for debatten. Debatten indledes med et par indlæg med visioner for bydelen, herefter får hver af kandidaterne 3 minutters taletid inden selve debatten starter op.

 

Vi håber selvfølgelig også på gode spørgsmål fra borgerne i salen, således at politikerne kan opleve, hvad der rører sig i Hasseris, og dermed blive lidt bedre klædt på, når evt. spørgsmål omkring Hasseris i fremtiden skal op i div. udvalg og i Byrådet.

Der kan måske også blive inspiration til hvem man vil stemme personligt på til Byrådsvalget d. 21. November 2017, slutter formand for Hasseris Grundejerforening Jan Ipland.

Vi ser frem til en spændende aften.Kommentarer