Bedre parkeringsmuligheder i Vestbyen

18-09-2017
Der er tilsyneladende ved at være forståelse for parkeringsproblemer i Aalborg Kommune.
Af Palle Bjørnstrup

I uge 39 og 40 tager Aalborg Kommune fat på at ændre p-forholdene i området ved Herluf Trollesgade i Vestbyen. Formålet er ikke kun at skabe flere parkeringsmuligheder, men også at tydeliggøre, hvor det er lovligt og ulovligt at parkere. I øjeblikket er det kun i den nordlige del af Herluf Trollesgade, at de lovlige parkeringsmuligheder ikke er afmærkede. I øvrigt meldes ikke om, hvor mange flere p-pladser, der bliver tale om.

Baggrunden for optimeringen er, at Herluf Trollesgade er det første af mange områder, der har fået etableret nedgravede containere til affald. Etableringen af affaldscontainerne har ikke kun medført, at det er blevet nemmere at leve mere bæredygtigt, og at der kommer mere beplantning i området – containerne har også medført, at tidligere parkeringsmuligheder er blevet nedlagt. Man har derfor set på, hvordan man igen kan optimere antallet af p-pladser i området – og det arbejde vil nu blive iværksat og forventes at vare 1-2 uger afhængig af vejrforholdene. Mens arbejdet pågår henvises billisterne til at finde alternative p-muligheder ved Haraldslund, Skudehavnsvej, Ralvej eller Skydebanevej.

Rådmand Hans Henrik Henriksen siger: ”Tidligere er der desværre blevet udskrevet en del parkeringsafgifter i området, dels fordi der er pres på parkeringen, og dels fordi folk har haft svært ved at aflæse, hvor det er lovligt og ulovligt at parkere. Med de nye tiltag skulle det gerne blive nemmere for billisterne at orientere sig, så de kan parkere lovligt”.

Man kan så håbe at det fokus kommunen har på parkering i Vestbyen, kan brede sig til øvrige områder i byen, for parkeringsproblemer trænger sig på mange steder.

En anden ting, som dette tiltag i Vestbyen, der faktuelt er beboet af mange unge og mange unge studerende, er, om ikke politikernes tale om at nedskære p-kvoten i forbindelse med nybyggeri af ungdomsboliger bør overvejes en ekstra gang. Der kunne nemt være et ”vink
med en vognstang” i disse p-problemer i Vestbyen – også set i lyset af, at det ikke forekommer som om Aalborg er verdensmester i infra-struktur.Kommentarer