Beboerprotest: Bevar fredskov i Sofiendal Enge

02-08-2017
Lokalplan for 1000 nye boliger i Sofiendal Enge Syd vil omdanne en del af den nuværende fredskov til vej.
Af Jens Skovgaard

Kører man ad Letvadvej, vil man lidt nord for tilkørslen til Ny Nibevej se en række skilte og bannere, der opfordrer til protest imod en ny vej i området.

 

Protesten vedr. et lokalplanforslag, 3-5-103 som åbner op for 1000 nye boliger i Sofiendal Enge Syd. Forslaget har været i offentlig høring frem til 23. juni, og i den periode har By- og Landskabsforvaltningen modtaget 62 høringssvar, hvoraf de 60 indeholder indsigelser imod lokalplanforslaget og det kommuneplantillæg, der sædvanen tro følger med.

 

Initiativtager til protesten er Grundejerforeningen Sofiendal Enge, som består af 35 husstande på Sandtuevej. Mellem Ny Nibevej og Sandtuevej ligger en lille skov, der er omfattet af fredningsbestemmelserne, og som kommunen derfor ikke umiddelbart må fjerne.

 

Imidlertid synes den slags petitesser ikke at have hverken politikernes eller forvaltningens respekt, for iflg. lokalplanforslaget skal vejadgangen til de ca. 600 nye boliger i den sydligste halvdel af Sofiendal Enge projektet etableres ved at anlægge en vej fra Letvadvej og ind gennem fredskoven, langs med bebyggelsen på Sandtuevej.

 

Formanden for Grundejerforeningen Sofiendal Enge, Bjarne Kjær siger til hasserisavis.dk, at man er helt uforstående overfor planen om at føre vejen ind på dette sted. “Det virker som om man slet ikke har sat sig ind i forholdene omkring den nye bebyggelse, men blot tegner nogle streger, hvor det er billigst eller nemmest at anlægge en vejadgang til området”, siger Bjarne Kjær, og fortsætter: “Vejen kommer til at ligge klods op ad den legeplads vi har, og samtidig får de ejere, der bor op mod fredskoven nu pludselig en befærdet vej som nabo. Beboerne har jo købt deres huse i den tro, at når de har en fredskov som nabo, burde de være sikret imod, at der pludselig kommer en vej i baghaven.”

 

Aalborg kommune vil gerne være foregangskommune for at inddrage naturen i byen. Rådmand Hans Henrik Henriksen ønsker flere områder fredet og en øget biodiversitet i kommunen. Men når det drejer sig om byudvikling, tilsidesættes de flotte strategier åbenbart til fordel for asfalt.

 

I grundejerforeningens høringssvar peger man på et åbenlyst alternativ, nemlig at etablere vejadgangen til området fra Ny Nibevej, enten ved tilkørselsrampen, eller direkte til Ny Nibevej. En anden mulighed, som grundejerforeningen også peger på, er at påbegynde anlæggelsen af ‘Skelagervejs forlængelse’. I lokalplanforslaget er der disponeret et 25 meter bredt areal i den vestlige del af området, hvor det er planen at forbinde Skelagervej med Ny Nibevej.

 

Der er således flere oplagte muligheder for at etablere vejadgang til de 600 nye huse i området, uden at det er nødvendigt at foretage indgreb i fredskoven. Bjarne Kjær tilføjer, at de løsninger, som grundejerforeningen foreslår i høringssvaret samtidig vil betyde, at man så også undgår at belaste Letvadvej yderligere.

 

Inden lokalplanforslaget kan vedtages, skal det behandles i både By- og Landskabsudvalget og i Byrådet. Man må så håbe, at de seneste udmeldinger fra Rådmanden om, at man vil lytte til borgerne er ærligt ment. Her synes ihvertfald at være en mulighed for at vise det.


 Kommentarer