Aalborg viser stadig vej med Aalborg AKTIV

16-05-2018
Socialminister Mai Mercado var i Aalborg for at hente inspiration hos Aalborg AKTIV.
Af Palle Bjørnstrup

Aalborg AKTIV arbejder på at få flere mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet, og det har givet så gode resultater, at det nu har vakt interesse på Christiansborg.

Børne- og socialminister Mai Mercado fortæller: ”Jeg har glædet mig til at høre, hvordan Aalborg AKTIV møder personer med handicap og skræddersyer forløb og på denne måde bygger bro til beskæftigelse. Vi har en historisk mulighed for at bygge en bredere bro mellem arbejdsmarkedet og borgere med handicap. For den enkelte giver det livskvalitet, og for samfundet er det en kæmpe ressource, som vi i dag er alt for dårlige til at gribe. Sammen med beskæftigelsesministeren arbejder vi lige nu på et udspil, der skal øge beskæftigelse for personer med funktionsnedsættelse”.

Aalborg AKTIV kan virkelig også noget særligt: To ud af tre borgere, som har været i kontakt med Aalborg AKTIV, er endt i meningsfuld beskæftigelse. Størstedelen (72%) er enten i job med løntilskud eller i praktik, mens 15% har fundet frivilligt arbejde, 2% er i uddannelse og de resterende 12% er i forskellige udbud under Ældre- og Handicapforvaltningen.

Rådmand Jørgen Hein fra Ældre- og Handicapforvaltningen siger: ”Vi er meget stolte af Aalborg AKTIVs resultater. De viser, at vi kan lykkes med at finde meningsfuld beskæftigelse for mennesker med handicap, når vi tager udgangspunkt i deres drømme - i hvad der giver mening for den enkelte og får ham eller hende til at føle sig betydningsfuld. Og med til billedet hører, at arbejdspladserne også er glade for deres nye medarbejdere”.

Det kan også udtrykkes i tal. Siden marts 2017 har Aalborg Aktiv haft kontakt med 238 borgere. Heraf har 116 fundet meningsfuld beskæftigelse, 61 er sat i gang med et forløb og 47 borgere har afsluttet et forløb uden ny beskæftigelse pga. Fx flytning, anden beskæftigelse eller lignende årsager.

Så der var stof til eftertanke hos Socialministeren, der ville tage de indhøstede erfaringer og resultater med hjem til regeringens kommende handlingsplan på området.

Kommentarer