Aalborg vil være Børnevenlig Kommune.

04-10-2021
Aalborg Kommune og UNICEF har indgået et 3-årigt pilotsamarbejde om Børnevenlig Kommune
Af Palle Bjørnstrup

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen fortæller: ”I Aalborg Kommune udvikler vi os sammen. Det er en del af kommunens DNA og grundfortælling. Det betyder at vi udvikler os sammen med børn og unge, og det er ikke bare noget, vi leger. Børn og unge skal drive og skabe fremtidens samfund. Både i forhold til fællesskabet og vores alles kommune, men ligeledes i forhold til innovative løsninger, bæredygtighed, iværksætteri og samfundsudvikling, hvor det gode børneliv bliver til et godt voksenliv, og han fortsætter, Ved godkendelse af handleplanen får vi et konkret værkstøj og fokus hen mod anerkendelsen som Børnevenlig Kommune, som alle forvaltninger i kommunen har dedikeret sig til. Handleplanen viser, at vi mener det, når vi siger, at børn og unge i Aalborg Kommune skal kunne mærke, At Aalborg er en børnevenlig kommune, hvor deres stemmer bliver hørt, og de oplever medinddragelse”.

Det hele handler om at gøre børn og unge aktive i f.eks. til klima- og miljøindsatsen. Her siger projektleder i Miljø- og Energiforvaltningen Heidi Lyhne Jensen: ”Vi har længe forsøgt at inddrage børn og unge i vores projekter, men ikke ”bag kulisserne”. Derfor vil vi fremover have fokus på at involvere børn og unge tidligere i projekter, så deres stemme bliver hørt”.
Ungeklimarådet består af 10-16 unge mellem 15 og 25 år, og Aalborg Ungebyråd har fast plads i rådet.

Den nævnte handleplan indeholder indsatser på fem konkrete områder:
• Børn og voksne skal kende til FN´s Børnekonvention
Børn og unge skal kende deres rettigheder for at kunne handle i og med dem.
• Børn og unge skal opleve retten til at blive hørt.
En børnevenlig kommune forbedrer børn og unges mulighed for indflydelse.
• Børn skal opleve at vokse op i et trygt, sikkert og rent miljø.
Aalborg Kommune vil skabe trygge omgivelser til børn og unge, hvor de har mulighed for at ytre deres mening og vokse op i sikkerhed.
• Børn skal opleve at blive værdsat og respekteret.
En børnevenlig kommune er for alle børn og unge – uanset deres forudsætninger
• Mindset og børnesyn.
Der udvikles en Aalborg Kommune model for børneinddragelse, der skal støtte de voksne i at inddrage på den bedst mulige måde.

Målet er i 2022 at gøre det muligt for Aalborg at blive Børnevenlig Kommune.Kommentarer