Aalborg i spidsen for grøn kollektiv trafik

13-07-2020
Borgmester og transportminister har underskrevet en klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik.
Af Palle Bjørnstrup

- Der gør Aalborg til det officielle fyrtårn og ambassadør for den grønne kollektive trafik, og det sker midt i anlægsarbejdet af PlusBussen, der er Danmarks første af sin slags.

Fyrtårns- og ambassadørrollen for omstilling af den kollektive bustrafik skal deles med Københavns-, Aarhus-, Odense-, Vejle- og Frederiksberg Kommune.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen, siger: ”Jeg er rigtig stolt over, at Aalborg er i førersædet, når det handler om fremtidens grønne kollektive trafik, og det understreger denne samarbejdsaftale. Aalborg VIL være i førersædet, når det handler om grønne valg for fremtidens kollektive trafik. Der er f.eks. planlagt 2.900 nye boliger langs ruten, så Plusbussen vil styrke Aalborgs vækstområder”.

Anlægsarbejdet til den 12 km lange rute for Danmarks første PlusBus er i fuld gang i byens gader. PlusBussen kommer til at køre i sin egen busbane og bliver prioriteret i lyskryds, og der bliver en hurtig og niveaufri udstigning af bussen.

Men det stopper ikke her. Aalborg Kommune er allerede i dialog med transportministeren omkring PlusBus 2, der skal køre på tværs af Limfjorden fra Vodskov i nord til Svenstrup i syd.
Den skal supplere den første PlusBus, så de sammen kan fungere som rygrad i den kollektive trafik og være en vækstfaktor i fremtidens Aalborg.

Der er iværksat en foranalyse for en PlusBus 2, og dette arbejde skal være udgangspunkt for den videre udvikling.

PlusBus 2, der er tænkt at køre via Limfjordsbroen, vil med sit krav om egen busbane, skulle have 2 spor på Limfjordsbroen. Det må alt andet lige medføre, at der kommer yderligere pres på at få etableret en ekstra Limfjordspassage, da såvel den trafik mæssige kapacitet på Limfjordsbroen og den nuværende tunnel, er opbrugt.Kommentarer