Aalborg-familiers mentale sundhed skal styrkes

08-07-2019
Det skal ske via musikoplevelser. Det Obelske Familiefond har doneret 2 millioner kroner.
Af Palle Bjørnstrup

Projektet skal ledes af Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet.

Mental sundhed er ifølge Sundhedsstyrelsen afgørende for børns udvikling og fremtid, men antallet af tilbud med fokus på metal sundhed til familier med skolebørn er begrænset. Nu skal en stor donation fra Det Obelske Familiefond bidrage til ny viden via et pilotprojekt med 40 børnefamilier.

De 40 frivillige familier bliver inddelt i 4 grupper, som deltager henholdsvis i familiekoncerter, musikaktiviteter og musikterapiaktiviteter. I den fjerde gruppe kortlægges familiernes sædvanlige deltagelse i musik- og kulturaktiviteter.
Familierne følges over en årrække, så en evt. langtidseffekt kan undersøges. Derudover vil der løbende blive indsamlet informationer om familiernes mentale sundhed, samspil og tilknytning.

Stine Lindahl Jacobsen, lektor og leder af Musikterapi på Aalborg Universitet, siger: ”Vi ved, at familiers mentale sundhed og samspilsevner er afgørende for barnets udvikling og fremtid, og Sundhedsstyrelsen vejleder derfor også kommuner til at tilrettelægge tilbud til børn, unge og deres forældre gennem hele skoletiden. Langt de fleste kommuner har gode tilbud og indsatser til udsatte familier og familier med spæd- og førskolebørn, men også som forebyggende indsats skal vi have flere tilbud til alle skolebørn og deres familier. Det forsøger vi at gøre gennem dette projekt, hvor musikkens unikke egenskaber får en afgørende rolle”.

Direktør Michael Bjørn Nellemann hos Det Obelske Familiefond er meget begejstret for at kunne støtte indsatsen. Han siger: ”Kombinationen af mental sundhed og musik er som skabt til fondets strategi. Vi hilser derfor projektet særdeles velkomment, så vi kan få skabt et nyt vidensgrundlag inden for området”.

Ja, det er musik, der skal til og lad os håbe, at det nu også kan bevises videnskabeligt.Kommentarer