Aalborg Kommunes Ældreråd bliver til Seniorråd

29-10-2018
Det er der gode grunde til, fremfører formanden Anette Valentin, der repræsenterer seniorerne.
Af Palle Bjørnstrup

”Vi repræsenterer alle borgere over 60 år (ca. 50.000) i Aalborg Kommune, og vi mener ikke, at ordet Ældreråd er tidssvarende, da de fleste 60-årige ikke føler sig som ældre. Mange 60-årige har også stadig tilknytning til arbejdsmarkedet og i takt med, at pensionsalderen hæves, vil denne udvikling yderligere fortsætte.” siger Anette Valentin.

”De vi også oplever er, at mange, der er ældre, hellere vil anvende betegnelsen senior om sig selv – og derfor tror vi, at denne tydeliggørelse af vort navn og virke, kan få borgerne til at være mere opmærksomme på den organisation, som repræsenterer dem i forskellige forhold,” fortsætter hun.

”Ud over, at vi gerne vil have større synlighed på rådets arbejde, så er rådets arbejde uændret og rådet vil fortsat have et konstruktivt og givtigt samarbejde med Aalborg Kommune.”

”Vi håber også at få en lille bonus ved navneskiftet i form af, at vi ikke så let forveksles med Ældre Sagen, her er det vores opfattelse, at mange borgere forveksler Ældrerådet med Ældre Sagen – og her vil vi også gerne skelne lidt mere imellem, hvad organisationerne hver især arbejder med og for.” fortæller Anette Valentin.

Navneændringen blev besluttet på Ældre- og Handicapudvalgets møde d. 24. oktober og vil få virkning fra og med 1. december 2018.

Kommentarer