Aalborg Kommune er god til at forebygge indlæggelse af ældre

26-10-2018
Aalborg Kommune har halvt så mange genindlæggelser af modtagere af hjemmepleje.
Af Palle Bjørnstrup

Økonomi- og Indenrigsministeriets benchmarketing analyse viser bl.a., at Aalborg ligger 51% under landsgennemsnittet målt på forebyggelige genindlæggelser.

Den ansvarlige rådmand Jørgen Hein peger på 10 års målrettet indsats på området som den primære årsag til, at Aalborg Kommune er så dygtig til at forebygge indlæggelser af ældre, som får hjemmepleje og siger: ”Jeg er en både glad og stolt rådmand. Forebyggelse af indlæggelse af ældre er et område, som vi har lagt mange resurser i de seneste 10 år, og nu kan vi for alvor se effekten af vores målrettede indsatser. Vi ligger langt, langt under landsgennemsnittet, og det er vi meget stolte af”.

Hjemmeplejechef Karen Margrethe Holdsbjerg-Larsen glæder sig også over det flotte skudsmål, som analysen giver, og peger på ledelsesfokus, som en af årsagerne, men tilføjer: ”Det er svært at pege på en enkelt årsag. Vi har sat ind på rigtig mange fronter for at nedbringe antallet af indlæggelser. Vi har for eksempel styrket samarbejdet med sygehuse og de praktiserende læger, men vi har også opkvalificeret vores medarbejdere og valgt at følge vore borgere tæt, når de bliver udskrevet fra sygehuset. Vores forvaltningsledelse har gennem 10 år prioriteret området og løbende fulgt udviklingen i forebyggelige indlæggelser tæt, og det har helt sikkert bidraget til, at vi er lykkedes med at nedbringe antallet så meget”.

Det må også være et meget godt resultat for Aalborgs ældre borgere, bl.a. i forhold til det gamle udsagn om, at det kræver et godt helbred for at være på hospitalet.Kommentarer