Aalborg Kommune anklages for magtfordrejning i sagen om Klokkestolen i Gl. Hasseris Landsby

02-10-2020
Bo Vagnby, Byplanlægger og Arkitekt mener, at der er tale om magtfordrejning, når Aalborg Kommune sælger et område, hvor man samtidig bruger sin magt som planmyndighed til ændre den eksisterende Kommuneplan.
Af Jens Skovgaard

Anklagen om magtfordrejning fremfører Bo Vagnby i en indsigelse imod det planlagte etagebyggeri i den tidligere materielgård i Bygaden i Gl. Hasseris Landsby.

Arealet er sat til salg samtidig med at man udtager området af den bevarende lokalplan 05-022 for Gl. Hasseris Landsby, og gennem en ændring af Kommuneplanen og en ny lokalplan vil åbne op for 29 etageboliger i 2 til 3 etager. I lokalplanforslaget er området navngivet Klokkestolen.

Bo Vagnby skriver i sin indsigelse:
”I den aktuelle sag, kan det desuden hævdes, at kommunen udøver magtmisbrug, idet man både optræder som grundejer og som planmyndighed. Denne dobbeltfunktion er ved tidligere lejligheder kendt ulovlig af diverse ankeinstanser (Naturklagenævn, Planklagenævn).”

Som Bo Vagnby anfører, er der tale om en gentagen fremgangsmåde, som nærmest er blevet reglen fremfor undtagelsen i Aalborg Kommune. I Hasseris begyndte det med at man i 2009 udlagde man et offentligt grønt område i Bygaden i Gl. Hasseris, som i 2015 blev bebygget med de efterhånden landskendte Skrænthuse.

hasserisavis.dk beskrev sagen i en artikelserie, hvor bl.a. tidligere lektor ved AAU Christian Aunsborg også påpegede, at der var tale om magtmisbrug, fordi man gennem en ny lokalplan åbnede op for et langt større byggeri, end det den gældende lokalplan muliggjorde.

Aktuelt er to nye sager på vej gennem systemet. Det drejer sig om den tidligere børnehave i Las Poulsens Have, som skal erstattes af 12-14 nye boliger. Og senest er skitser med planen om en ny bebyggelse med boliger, institution og dagligvaremarked på Sorthøj kommet til offentlighedens kendskab. Begge områder er kommunalt ejede, hvorfor man også her kan hævde, at kommunen gennem udøvelse af sin planmyndighed profitmaksimerer salget af kommunalt ejede arealer.

Kommentarer