Aalborg Byråd vil gerne vide mere…

09-10-2019
Det er et led i visionsprocessen DNA Aalborg, hvor der arbejdes med 5 pejlemærker.
Af Palle Bjørnstrup

Et af disse pejlemærker har fået overskriften: ”Med gode forbindelser”. De næste uger frem til d. 22. oktober vil Aalborg Byråd derfor gerne sætte fokus på helt konkrete udfordringer og muligheder. Byrådet vil gerne sikre sig at ramme bedst muligt på de emner, der optager borgerne.

”Med gode forbindelser” handler det om, at vi indretter og udvikler kommunen med en effektiv infrastruktur og samarbejder om den kollektive trafik, der binder by og land sammen. Mobilitet betyder også, at der skal tænkes i grønne og fremtidssikre løsninger, samt at vi tør satse på nye transportformer.

Siden 2009 er antallet af borgere i Aalborg Kommune vokset med 15.000. Det i sig selv er positivt og bidrager til en sund og stærk udvikling af kommunen.

Men flere borgere øges behovet for ”gode forbindelser”. Der kommer flere biler og cykler på vejene, og den offentlige trafik skal løbende tilpasses. Samtidig ændres vores behov. Blandt andet kan det nævnes, at bilejerskabet stiger i kommunen. I 2008 var antallet af biler 351 pr. tusind. I 2018 var tallet steget til 398 pr. tusind indbyggere.

Man har iværksat forskellige tiltag for at modgå denne tendens i stedet for at få borgerne til at anvende den kollektive trafik. Og her kommer den planlagte +bus ind i billedet.
En anden tendens er, at vi bevæger os rundt som aldrig før, og at vi ikke bryder os om en begrænsning i vores muligheder for at bevæge os.
I 2013 vedtog Aalborg Kommune ”Mobilitetsstrategien”, der gav et fælles politisk fodslag for visionen og målsætningerne for mobiliteten i Aalborg. Mobilitet 2040 erstatter de tidligere vejudbygningsplaner, der i værktøjskassen udelukkende fokuserede på nyanlæg og forbedringer af den eksisterende infrastruktur.

De nye planer skal også forsøge udover udnyttelse af den bestående infrastruktur at påvirke behovet for trafik og valget af transportmiddel.

Aalborg udgør et areal på 1.137 kvm, har 1.936 kilometer kommunevej, 598 km cykelstier, 954 km fortove, pladser og gågader på 71.400 kvm, 52.000 rendestensbrønde, 2.300 km afmærkning, 50.000 stk. vejskilte, 41.600 stk. gadebelysning, 460 stk. broer og bygværker samt 122 stk. signalanlæg.

Så har du kommentar eller idéer til udviklingen så kontakt gerne Aalborg Kommune.Kommentarer