Aalborg Byråd vil gerne høre borgerne om budgettet

04-10-2019
Hvordan synes borgerne, at pengene i budgettet 2020-2023 skal bruges?
Af Palle Bjørnstrup

Hvad prioriterer borgerne som det vigtigste – bedre infrastruktur, flere jobmuligheder eller skal man være mere klimatosset?

Det er selvfølgelig gode spørgsmål stille, om der så viser sig en klar prioritering er vanskeligt at spå om. Men materialet vil kommunen anvende sammen med den viden, der er indeholdt i DNA Aalborg, som bygger på input fra 5.441 borgere om ønsker til fremtidens Aalborg.
Disse input er blevet samlet i fem pejlemærker – alle kan noget med gode forbindelser, med store oplevelser, i grøn balance og i fællesskab.

Med dette vil Byrådet gerne fortsætte arbejdet, hvordan udvikler vi Aalborg – og budgettet sammen. De næste uger op til forligsforhandlingerne d. 22. oktober vil Byrådet derfor sætte fokus på helt konkrete udfordringer og muligheder. De vil være kategoriseret efter pejlemærkerne fra DNA Aalborg, som kan ses på www.aalborg.dk/dna.

Det første emne, der tages fat i, er under overskriften ”I fællesskab”.
Herunder, at der bliver flere ældre. Dette kan umuligt komme bag på nogen. Det er jo de store årgange, der udgør den større og større ældregruppe - det har man længe kunnet regne sig frem til, så alene logikken siger, at der vil være behov for flere penge i denne sektor. Læg dertil, at sundhedsniveauet er steget med det til følge, at levealderen for både mænd og kvinder er blevet højere, så vil det skabe et naturligt større antal ældre.

Men der er nok at tage stilling til i forbindelse med budgettet. Her skal der på kort sigt tages stilling til ombygning af Løvvangen til en vuggestue, en ny integreret institution på Gl. Kongevej i Nørresundby, en ny institution i Vodskov. Desuden planerne om to nye daginstitutioner i midtbyen, der dels skal fremrykkes og dels skal forøges med pladser.

Den udvidede Magistrat har tiltrådt nogle demografimodeller for ældreområdet, skoleområdet og dagsinstitutionsområdet. Det er tekniske beregninger af, hvad det vil koste at fastholde det eksisterende serviceniveau i takt med at befolkningen udvikler sig.

Men Byrådet vil gerne have input til, hvorledes borgerne prioriterer i det videre arbejde.

Fakta om Aalborg Kommune:
Plejehjem 1.860 boliger – Botilbud 812 borgere – Bostøtte 1.000 borgere – Aktivitetscentre 14.000 besøg om ugen - Madservice 2.650 brugere om dagen – Rengøring 5.866 borgere – Hjemmepleje 3.323 borgere – Sygepleje 4.907 besøg om måneden – Ansatte 7.000 hoveder.Kommentarer