Aalborg Banegård med i forsøgsprojekt

05-06-2018
Det skal være lettere for synshandicappede at tage med toget, og færdes mere sikkert.
Af Palle Bjørnstrup

Derfor gennemføres der bl.a. et forsøgsprojekt på Aalborg Banegård, hvor der vil blive etableret ”opmærksomhedsfelter” i forbindelse med rejsekortstanderne, samt blive opsat taktile skilte ved trapper og elevatorer.

Så kan man spørge – hvad er det for noget? Et opmærksomhedsfelt er et afgrænset felt på 90 x 90 cm med en farve, højde og overfladestruktur, der afviger fra de omkringliggende omgivelser.
Et taktilt skilt er et skilt med hævet skrift, som giver synshandicappede information om perronnummer og adgangsvej. Skiltene placeres på elevatorer og på håndlister ved trapper.

Perronansvarlig i Banedanmark, Kurt Amby siger: ”Det skal være let og sikkert for alle at orientere sig på perronerne. Med de fliser og skilte, der nu bliver sat op på stationerne, får blinde og svagtseende bedre muligheder for at orientere sig på perronerne”.

Hos Dansk Blindesamfund er der tilfredshed med, at flere større byer foruden Aalborg nu får ledelinjer og opmærksomhedsfelter på perronerne.

John Heilbrunn, næstformand i Dansk Blindesamfund siger: ”For mennesker med et alvorligt synshandicap er togturen en af de vigtigste måder at komme omkring på, hvadenten det handler om at komme på arbejde, nå sit uddannelsessted eller besøge familie eller venner.
Uden ledelinjer og opmærksomhedsfelter er der mange mennesker med et synshandicap, som oplever færden på perronen som ekstremt angstprovokerende og forbundet med stor usikkerhed. Dette vil ændre sig radikalt med de kommende projekter, der skaber større sikkerhed og bedre tilgængelighed”.

De nye tiltag vil betyde et kæmpe fremskridt i forhold til at kunne færdes selvstændigt som synshandicappet.Kommentarer