Åbningsaktiviteter i Stigsborgområdet

06-08-2018
Startskuddet afgives af borgmester Thomas Kastrup-Larsen onsdag d. 8. august kl. 12.00.
Af Palle Bjørnstrup

Det er Byudviklingsselskabet Stigsborg, der er vært ved dette mangfoldige åbningsarrangement. Området på 54 hektar er nu klart til at blive åbnet for offentligheden. Der har været travlhed med at klargøre området, det er blevet inddelt i 3 nye bykvarterer, henholdsvis Parkkvarteret, Havnekvarteret og Strandkvarteret. Stier er blevet anlagt, skilte er opsat, testsejlads af færge er blevet igangsat og en række aktører er blevet inddraget i at skabe aktiviteter til glæde for kommunens borgere.

Det hele indvies så ved et stort åbningsarrangement med et væld af aktiviteter, bl.a. et cykelgadeløb med borgmesteren i sadlen også, der bliver en fodboldturnering på den nyanlagte aktivitetsplads ved Limfjordsvej, netop der hvor NB Stadion tidligere var. Lokalhistorisk Forening arrangerer rundvisning på den nyanlagte ”Fortællerstien”, og førerløse fartøjer laver testsejlads på Limfjorden. Samme dag vil man indvie et nyanlagt grillområde, og der loves pølser fra kl. 14.30 fra Slagter Ole og drikkevarer fra Royal Unibrew gratis til alle fremmødte. (Så må man håbe, at der er dispensation fra forbuddet mod åben ild og grilning).

Parterne i Byudviklingsselskabet Stigsborg er Aalborg Kommune og Aalborg Havn samt pensionsselskabet PFA og entreprenørkoncernen A. Enggaard. De to sidste deltagere kom med i projektet gennem et helt usædvanligt nyt udbud.

Første etape er særdeles omfattende og indebærer igangsætning af flere parallelle spor. By- og Landskabsforvaltningen arbejder med etablering af Stigsborgparken, der bliver Aalborgs største og i samme størrelse som Kongens have i København. Skoleforvaltningen arbejder med etablering af en ny folkeskole til 250 mio. kr., der efter planen skal være klar i 2023.
En bygade skal forbinde området med den eksisterende Engvej i nord og gå til Limfjorden i syd. Det bliver en klassisk boulevard med store vejtræer. Byudviklingsselskabet vil igangsætte salg af op mod 200.000 etagemeter byggeretter til bolig, erhverv, parkeringshuse, offentlige funktioner m.v. Der påregnes at etablere infrastruktur i området i 2019.

Udviklingen af området forventes at vare i 25-30 år og resultere i 4.000 boliger med 7.500 beboere, ligesom der vil være institutioner som skole, plejehjem og daginstitutioner samt mindre erhverv som kontorerhverv, cafeer, butikker m.v.

Sådan set er der udført et stort planlægningsarbejde for Stigsborgområdet – om det så skyldes etableringen af det fælles Byudviklingsselskab kunne være interessant at vide.
Der er sikkert andre områder, tag f.eks. den store udbygning i Hasseris- og Sofiendals Enge, her bliver også etableret boliger i stor stil, og udover grønne kiler, er der ligesom ikke tænkt offentlige funktioner ind i området, der nok må siges primært at blive udviklet på basis af bygherrernes udspil til byggeri.
Her kunne man måske have drømt om, at ideen med et byudviklingsselskab til varetagelse af området og dets udvikling, var opstået og brugt, inden at der blev givet los til udbygning af områderne.Kommentarer