Åbn op for gennemkørende trafik på Hasseris Enge

25-08-2017
Beboerne i Gl. Hasseris har sat gennemkørsel via Bygaden på dagsordenen - gaden er ikke egnet.
Af Jens Skovgaard

På borgermødet den 22. august på Hasseris Gymnasium var trafikbelastningen gennem Gl. Hasseris Landsby i fokus.

Bygaden gennem landsbyen følger det oprindelige, slyngede forløb, og flere steder står bygningerne tæt på vejkanten. Den er således ikke egnet til gennemkørende trafik.

Beboerne oplever et stærkt stigende antal gennemkørende biler, og frygter at udbygningen i Sofiendal Enge vil medføre en kraftig forøgelse af trafikken og dermed også øge risikoen for ulykker med personskade.

Flere beboere foreslog, at man åbner vejen gennem Hasseris Enge for gennemkørende trafik, idet man dermed vil lede en del af trafikken udenom landsbyen.

Rådmand Hans Henrik Henriksen var afvisende overfor forslaget, og Stadsingeniør Jens Erik Petersen afviste forslaget med henvisning til, at det er fastlagt i lokalplanen, at vejen skal være lukket.

Historien om lokalplanen for Hasseris Enge er lidt speciel. Den første lokalplan 05-053 blev vedtaget i 1999. Den fastslog, at der skulle sikres adgang for busser gennem området, men at vejen skulle lukkes for biltrafik. Af lokalplanen fremgår, at "Vejen a-b (Hasseris Enge Nord og Syd, Red.) må ikke uden Aalborg Kommunes tilladelse etableres som gennemgående."

Lokalplanen lagde op til, at man kunne bygge i den stilart, man ønskede, dog højst 6,5 m. Imidlertid ønskede mange at bygge højere, og kommunen dispenserede hver gang fra reglen i lokalplanen. Det  blev dog for besværligt for kommunen, så i stedet lavede man i 2003 en helt ny lokalplan 05-073, hvor man tillod byggeri i op til 7,5 m. M.h.t. vejen gennem området, ændredes formuleringen til: "Stamvejen skal lukkes for gennemkørende trafik." Den gennemgående vej er anlagt med et vejudlæg på 12 m. Der er fortov, men ingen cykelsti.

Som planmyndighed kan kommunen dispensere fra en lokalplan, hvis det ikke strider imod lokalplanens formål, hvilket f.eks. kan være, at der skal bygges parcelhuse i området. Derimod indgår det ikke i formålet, om vejen er gennemgående, hvorfor der umiddelbart kan dispenseres fra denne bestemmelse.

Vejen gennem Hasseris Enge er klart bedre egnet til at klare den gennemgående trafik. Den har den nødvendige bredde, og der er gode oversigtsforhold. Naturligvis vil en åbning betyde gener for beboerne i Hasseris Enge, men her bør By- og Landskabsforvaltningen afveje fordele og ulemper, og umiddelbart synes alt at pege på, at man med en åbning af vejen vil kunne skabe en væsenligt forbedret  og fremtidssikret løsning, som kan imødekomme beboerne i Gl. Hasseris Landsby.Kommentarer