29 ud af 31 står bag Aalborgs budgetforlig

06-10-2021
Forliget betyder ekstra bevillinger til en lang række områder i kommunen
Af Palle Bjørnstrup

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen er glad for, at det er lykkedes for Byrådet, at blive enige om et godt budget med betydelige velfærdsløft for ældre, børn og unge.

Aalborg Kommune er i kraftig vækst med nu 221.000 indbyggere.

Dertil kommer at der bliver markant flere ældre og små børn i de kommende år, og det skal der tages højde for. Også det grønne område skal prioriteres.

Derfor er der blandt andet disponeret en markant ekstra bevilling på kr. 60 mio. til at rulle ekstra cykelstier ud samt at sikre skoleveje. Det sker for at Aalborg gerne vil være i den grønne førertrøje, også når det gælder cyklismen, samtidig med at sundheden fremmes.

I forhold til flere ældre og børn bliver der flere nye dagtilbud, og der er afsat penge til 120 nye fuldtidsstillinger på ældreområdet, ligeledes er der afsat 1,8 mio. kr. til at sikre fastholdelse af medarbejdere på Sosu-området.

I skolerne skal undervisningen løftes i 1.-3, klasserne med såkaldt co-teaching, altså to undervisere i hver klasse, hvilket har stor betydning for levernes indlæring og trivsel.
For at sikre tilbud til udsatte børn og unge er der ekstraordinært af sat 15 mio. kr. i 2022 og 6 mio. kr. i 2023.

Ledigheden falder, og aldrig har der været så mange i beskæftigelse. Men kommunen ønsker at alle skal med, her er der afsat 10 mio. kr. til at få uddannet og opgraderet flere ledige.
Der er også i forliget afsat ekstra 1,5 mio. kr. årligt til mennesker med handicap, og for at sikre rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på handicapområdet er der afsat 0,7 mio.kr. årligt.

Til en ny klimaalliance er der afsat 2 mio. kr. for at understøtte den ambitiøse, grønne omstilling. Klimaalliancen er en videreudvikling af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, et åbent nordjysk netværk, hvor alle kommuner, virksomheder og foreninger har mulighed for at deltage.

Kulturlivet bliver også prioriteret ved at der bliver gratis offentlig transport til begivenheder i Gigantium og på Aalborg Portland Park. Et forsøg der løber til 2023.
Og kultur skal ud til alle, og der er derfor afsat 1. Mio. kr. til unge talenter, der skal ud og optræde på plejehjem, aktivitetscentre og væresteder.
Til idræt og fritidslivet er der afsat midler til faciliteter i form af kunstgræsbaner i St. Restrup og Hals, en ridehal i Nibe og tilbygning til Båndbyhallen i Storvorde.

Der er også afsat penge til at udvikle og renovere forsamlingshuse, ligesom der er afsat 1. Mio kr. årligt til øget renhold i oplandsbyer og landdistrikter.

Så er der også aftalt en såkaldt sindet skrivelse med tilsagn om 15 mio. kr. til etablering af et togstop nord for Lindholm.

Borgerne har også bidraget med input til budgettet. Aalborg Kommune har modtaget 640 budgetinputs via kommunekassen, de sociale medier og borgermøder.

Det er nok tvivlsomt om alle 640 input er blevet tilgodeset, men så må man glædes over det, der er kommet med, og så afvente næste mulighed for at fremme en sag.Kommentarer