Rådmand afviser at gøre noget ved de trafikale problemer i Hasseris

23-08-2017
Det var et af resultaterne på borgermødet igår arrangeret af Landsbyforeningen for Gl. Hasseris.
Af Jens Skovgaard

"Infrastrukturen er noget vi kigger på, når problemerne opstår." Det var én af udtalelserne fra Rådmand Hans Henrik Henriksen på borgermødet tirsdag aften på Hasseris Gymnasium.

Ca. 100 borgere var mødt frem til det borgermøde, som Gl. Hasseris Landsbyforening havde inviteret til for at drøfte områdets fremtid. Et gennemgående tema i debatten var den forøgede trafikbelastning i Gl. Hasseris og Skalborg som følge af kommunens planer om at opføre en ny bydel på 1200 boliger i Sofiendal Enge.

- Vi oplever at trafikbelastningen på Bygaden er stærkt stigende. En borger beskrev det således: "Da vi flyttede ind i 2010 oplevede vi et voldsomt trafikalt pres når der var supeligakampe på Aalborg Stadion. I dag oplever vi det dagligt".

Stadsingeniør Svend Erik Petersen, som deltog i sit første borgermøde, kunne oplyse, at man løbende tæller trafikken, og at der faktisk er tale om et fald i tallet. Det kan man se af de seneste tællinger, som stammer fra hhv. 2009 og 2014. Flere borgere påpegede, at der efter deres opfattelse er sket en drastisk stigning siden 2014, og Stadsingeniøren lovede på den baggrund at iværksætte en ny trafiktælling snarest.

Medens man for byggeri baserer sin planlægning på prognoser for fremtiden, så er 'wait and see' strategien den fremherskende, når det gælder infrastruktur i form af veje. En tungtvejende årsag hertil er, som Stadsingeniøren også forsøgte at forklare, at vejanlæg er et stærkt nedprioriteret område i kommunen.

En del borgere foreslog, at man anlægger 'Skelagervejs forlængelse', som er disponeret i lokalplanen for Sofiendal Enge, og at trafikken fra området så ledes den vej. - Men det er der bare ikke penge til, replicerede Stadsingeniøren. En hurtigregnende borger kunne så oplyse, at det vil koste ca. 40.000 kr. pr. bolig at anlægge vejen, og med det provenu, som kommunen får ind ved salget af de dele af Sofiendal Enge, som kommunen ejer, burde det jo ikke være noget problem.

Så hev Stadsingeniøren et nyt argument frem, nemlig at Ny Nibevej er en overordnet motortrafikvej, og det kommer ikke på tale at lede trafik fra et 'mindre' boligområde som Sofiendal Enge den vej. En interessant oplysning, set i lyset af, at der er tilkørsel fra både St. Restrup, Frejlev og Sønderholm på den del af Ny Nibevej, der er motortrafikvej. I Frejlev bor der 2.779 (2017-tal), hvilket svarer meget fint til det forventede antal beboere i Sofiendal Enge.

Havde man håbet på at Rådmanden ville komme med konstruktive forslag til løsning af de trafikale problemer i området, måtte man efter mødet konstatere, at man i så fald var gået forgæves. Der var intet at hente i form af hverken forståelse for den udtalte nervøsitet fra flere cyklister, eller bekymringen over, at den massive trafik i området vil være ødelæggende for de herlighedsværdier, som jo netop er med til at tiltrække nye beboere til området.Kommentarer