Café Blegvad godkendt i enighed og begejstring

11-11-2020
Byrådet godkendte på sit møde den 9. november planen om en ny café i Hasseris Bymidte.
Af Jens Skovgaard

Som et led i renoveringen af Hasseris Bymidte ønsker ejeren at opføre en café. Planen stødte imidlertid på den forhindring, at den eksisterende lokalplan for området ikke tillader en forretning af den type. Keld Gregersen, som ejer en del af området, og som står bag den omfattende renovering måtte derfor igennem den proces, som Planloven foreskriver for at få plangrundlaget ændret.

Da der er tale om en så væsentlig ændring af den eksisterende lokalplan, at man ikke bare kan dispensere fra den, var man nødte til at udarbejde et tillæg til den eksisterende lokalplan, som kræver samme politiske behandling som en helt ny lokalplan. Det betyder at forslaget skal behandles politisk i både By- og Landskabsudvalget og i Byrådet, ligesom forslaget skal sendes i offentlig høring. Da det selvsagt tager tid at gennemføre en sådan proces, måtte Keld Gregersen udskyde opførelsen af Caféen til foråret 2021, men da den planlagte fejring af forskønnelsen af butiksområdet også er blevet udskudt på grund af corona situationen, håber han at fejringen kan ske samtidig med åbningen af den nye café.

Den endelige godkendelse i Byrådet gav adskillige byrådsmedlemmer anledning til at glæde sig over, at man for en gangs skyld kunne godkende en plan i Hasseris, som borgerne bakker op omkring.

I forbindelse med den offentlige høring var der indkommet én borgerkommentar fra Bente Christensen, Hasseris Bymidte 3, som var forsynet med et hjerte. Jan Nymark Thaysen (V) lovede i sit indlæg, at Venstre i fremtiden vil bestræbe sig på at få flere hjerter, når man sender lokalplaner for Hasseris i høring.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen kunne derfor konstatere, at Byrådet kunne godkende planen ‘i enighed og begejstring’, og borgerne kan nu se frem til at få en café.Kommentarer